IMPRESSZUM

Kiadó

DSA DOOR SYSTEMS GMBH
Wiener Straße 58
7540 Güssing

Tel.: +43 (0)3322 423 72-0
Fax: +43 (0)3322 423 72-19
E-Mail: office[at]guttomat.at

Cég könyvszáma: FN 517132 p
UID-szám: ATU74681846

Felelősség kizárása

1. Az online ajánlat tartalma
A szerző nem garantálja semmilyen módon a rendelkezésre bocsátott információk aktualitását, helyességét, teljességét és minőségét. A szerzővel szembeni felelősségi igények, amelyek anyagi vagy elméleti károkra vonatkoznak, amelyek oka a felkínált adatok használata vagy nem használata, ill. a hibás és nem teljes információk használata volt, ki vannak alapvetőkeg zárva, amennyiben a szerző részéről nem áll fenn bizonyíthatóan szándékos vagy durván gondatlan vétkesség. Minden ajánlat kötelezettségmentes és nem kötelező érvényű. A szerző kimondottan fentartja a jogot, hogy az oldalak részeit vagy a teljes ajánlatot külön előrejelzés nélkül megváltoztassa, kiegészítse, törölje vagy a nyilvánosságra hozatalt időlegesen vagy véglegesen beszüntesse.

2. Utalások és linkek
Az idegen internet oldalakra való közvetett vagy közvetlen utalások esetében („linkek“), amelyek a szerző felelősségi tartományán kívül helyezkednek el, egy felelősségi kötelezettség kizárólag csak akkor lépne életbe, amikor a szerzőnek tudomása van a tartalmakról és az ő esetében műszakilag lehetséges és tőle elvárható lenne, hogy megakadályozza a használatot a nem jogszerű tartalmak tekintetében. A szerző ezennel nyomatékosan kijelenti, hogy a linkek elhelyezésének időpontjában a linkelendő oldalakon nem voltak illegális tartalmak felismerhetők. A linkelt/összakapcsolt oldalak aktuális és jövőbeli felépítésére, a tartalmakra és a szerzői jogokra a szerzőnek semmilyen befolyása nincsen. Ezért nyomatékosan elhatárolja magát a linkelt/összakapcsolt oldalak minden tartalmától, amelyek a linkek elhelyezése után meg lettek változtatva. Ezen kijelentés érvényes valamennyi a saját internetes kínálatban elhelyezett linkre és utalásra, valamint a szerző által rendelkezésre bocsátott vendégkönyvekben, vitafórumokon és mailing-listákon tett idegen bejegyzésekre. Az illegális, hibás vagy nem teljes tartalmakért, különösen olyan károkért, amelyek az ilyen módon közzétett infomációk használatából vagy nem használatából erednek, kizárólag azon oldal működtetője felelős, akire az utalás történt, nem pedig az, aki csak linken keresztül a mindenkori közzétételre utalt.

3. Szerzői és jelölési jog
A szerző törekszik arra, hogy minden publikációnál figyelemmel legyen a felhasznált grafikák, hangdokumentumok, videoszekvenciák és szövegek szerzői jogaira, hogy az ő saját maga által előállított grafikákat, hangdokumentumokat, videoszekvenciákat és szövegeket használja fel, vagy licencmentes grafikákat, hangdokumentumokat, videoszekvenciákat és szövegeket alkalmazzon.
Valamennyi az interentes ajánlat keretében megnevezett és adott esetben harmadik fél által levédett márka- és árujegyre korlátlanul vonatkozik a mindenkori bejegyzett tulajdonos érvényes jelölési joga és a tulajdonosi joga. Csak a megnevezésből egyedül még nem lehet következtetni arra, hogy a márkajelölés nincs levédve harmadik fél joga által! A copyright a nyilvánosságra hozott és a szerző által előállított objektumok esetében kizárólag az oldalak szerzőjénél marad. Az ilyen grafikák, hangdokumentumok, videoszekvenciák és szövegek sokszorosítása vagy felhasználása más elektronikus vagy nyomtatott publikációkban a szerző kifejezett engedélye nélkül nem megengedett.

4. Adatvédelem
Amennyiben az internetes kínálaton belül lehetőség van a személyes vagy üzleti adatok bevitelére (mail címek, nevek, címek), akkor ezen adatok megadása a felhasználó által kimondottan önkéntes alapon történik. Minden felajánlott szolgáltatás igénybevétele és azok megfizetése – amennyiben ez műszakilag megoldható és elvárható – az adatok megadása nélkül is, ill. anonimizált adatokkal vagy egy pszeudnim megadásával megengedett.

5. Ezen felelősségkizárás jogi érvényessége
A felelősség ezen kizárása az internetes ajánlat egy részének tekintendő, ahonnan az utalás történt ezen oldalra. Amennyiben ezen szöveg részei vagy bizonyos megfogalmazások a jelenleg érvényes jognak nem, már nem, vagy nem teljesen felelnek meg, a dokumentum egyéb részeit tartalmilag és érvényességük tekintetében ez nem érinti. A kárcsökkentés kötelezettsége: a domain-t érintő vita esetében vagy versenyjogi vagy hasonló problémák esetén kérjük Önt, a felesleges jogi viták és költségek ellkerülése céljából vegye fel velünk a kapcsolatot már ezt megelőzően. Egy ügyvéd általi számlafelszólítást – az ezt megelőző kapcsolatfelvétel nélkül – mi a kárcsökkentési kötelezettség értelmében visszautasítunk mint alaptalant.

Képekre való utalás

Az ezen web-oldalon levő ábrák, képek és grafikák szerzői jogi alapon védve vannak.

A képek jogai a következő fényképészeket és vállalatokat illeti:

  • Guttomat
  • Andi Bruckner
  • Adut

Layout és kivitelezés

Menü
hu_HU