BEDRIJFSGEGEVENS

Uitgever

DSA DOOR SYSTEMS GMBH
Wiener Straße 58
7540 Güssing

Tel.: +43 (0)3322 423 72-0
Fax: +43 (0)3322 423 72-19
E-Mail: office[at]guttomat.at

Kamer van koophandelnummer: FN 517132 p
BTWnummer: ATU74681846

Disclaimer

1. Inhoud van het online aanbod
De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims jegens de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn in het algemeen uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat de auteur opzettelijk of grove nalatigheid heeft gehandeld Is schuldig. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het volledige aanbod te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

2. Verwijzingen en links
In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden ('links') die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou de aansprakelijkheid alleen van kracht worden als de auteur op de hoogte was van de inhoud en dit technisch mogelijk en redelijk voor hem was om gebruik te voorkomen in geval van illegale inhoud. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de link werd geplaatst, er geen illegale inhoud herkenbaar was op de gelinkte pagina's. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte pagina's. Hij distantieert zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte / verbonden pagina's die is gewijzigd sinds de link werd geplaatst. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen op de eigen website van de auteur, evenals op vermeldingen van derden in gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten die door de auteur zijn opgesteld. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het al dan niet gebruiken van de op deze manier gepresenteerde informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen werd aansprakelijk, niet degene die louter via links naar de betreffende publicatie verwijst.

3. Copyright en merkenrecht
De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties en teksten die in alle publicaties worden gebruikt in acht te nemen, om door hemzelf gemaakte grafische afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of om licentievrije afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken.
Alle merken en handelsmerken vermeld op de website en mogelijk beschermd door derden zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaar. De conclusie dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden mag niet zomaar worden getrokken omdat ze worden genoemd! Het copyright voor gepubliceerde objecten die door de auteur zijn gemaakt, berust uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Verveelvoudiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, audiobestanden, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Gegevensbescherming
Als er de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) op de website in te voeren, gebeurt de invoer van deze gegevens vrijwillig. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is toegestaan - voor zover technisch mogelijk en redelijk - zonder specificatie van dergelijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een alias.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenstemmen met de huidige juridische situatie, blijven de overige delen van het document wat betreft hun inhoud en geldigheid onaangetast. Plicht om schade te beperken: In geval van domeingeschillen of mededingingsrecht of soortgelijke problemen, vragen wij u om vooraf contact met ons op te nemen om onnodige juridische geschillen en kosten te vermijden. De kosten van een juridische waarschuwing zonder voorafgaand contact met ons zullen worden afgewezen als ongegrond in de zin van de verplichting om schade te minimaliseren.

Bildernachweis

De afbeeldingen, foto's en grafische afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

De beeldrechten behoren toe aan de volgende fotografen en bedrijven:

  • Guttomat
  • Andi Bruckner
  • Adut

Vormgeving en Layout

Menu
nl_NL